Vlastní vyhledávání

Basové reproduktory TESLA

 • Přidáno: 10.10.2009
 • Doplněno: 6.11.2010
 • Autor: Ciplox, spolupráce Martinekk

Hlbokotónový reproduktor

Najskôr si pre objasnenie stručne povedzme, čo to vlastne je za reproduktor, ak sa označuje ako hlbokotónový alebo basový. Jeho rozsah kmitočtov, ktoré dokáže vyžiariť (ďalej len „kmitočtový rozsah“), je zameraný takmer výlučne na spodné pásmo kmitočtového spektra. Je to teda špeciálny reproduktor, ktorého úlohou je hrať kvalitne od čo najnižších kmitočtov, ktoré dokáže počuť ľudský sluch.
Musí byť použitý vo viacpásmovej reproduktorovej sústave, a to prinajmenšom dvojpásmovej, pretože vzhľadom na svoju špeciálnu konštrukciu nie je sám osebe fyzicky schopný vyžiariť vysoké tóny. Nad istou hranicou kmitočtového spektra jeho účinnosť buď výrazne klesá alebo tam vzniká (až na ojedinelé výnimky) neakceptovateľné skreslenie. Preto je potrebné, aby bol elektronickou frekvenčnou výhybkou odľahčený od vyšších kmitočtov, ktoré potom hrá bez skreslenia iný vhodný reproduktor alebo aj viaceré.

Špeciálna konštrukcia hlbokotónového reproduktora má niekoľko hlavných znakov:

 • pevný kôš, ktorý musí bez deformácie odolať prudkým vibráciám a zároveň hmotnosti magnetického systému,
 • mäkké a pružné, tzv. voľné uloženie kmitacieho systému, ktorý je tak schopný dosahovať primerane veľkú výchylku,
 • tuhá membrána, mechanicky pevná a odolná voči zvýšenej námahe. Pevnosť sa dosahuje hlavne patričnou hrúbkou membrány, niekedy aj jej rôznymi impregnáciami alebo nátermi, prípadne alternatívnymi materiálmi (okrem tradičnej špeciálnej papieroviny je to napríklad hliník, polypropylén, sklené vlákna, titán, ...).
 • veľká plocha membrány. Čím je membrána väčšia, tým účinnejšie reproduktor vyžaruje najnižšie kmitočty. Hoci existujú aj malé a celkom miniaturizované hlbokotónové reproduktory, v reproduktorových sústavách býva hlbokotónový spravidla ten najväčší.

Aj u hlbokotónových reproduktorov je ich kmitočtový rozsah ovplyvňovaný jednak veľkosťou, ako aj samotnou konštrukciou. Väčšinou sa u nich môžeme stretnúť s kmitočtovým rozsahom približne 40 – 4000 Hz. No existujú aj také, ktoré hrajú reálne už od 18 alebo 20 Hz, majú však na to patrične veľké rozmery. Na druhej strane existujú malé a miniaturizované, vhodné do dvojpásmových reproduktorových sústav, ktorých horná hranica kmitočtového rozsahu môže byť 6000 Hz alebo ešte viac a označujú sa už ako stredobasové.
Od veľkosti a fyzikálnych vlastností hlbokotónového reproduktora závisí celkový vzhľad reproduktorovej sústavy, predovšetkým typ ozvučnice, jej vnútorný objem a z neho vyplývajúce rozmery. Pred zaobstaraním takéhoto reproduktora je teda nutné zvážiť veľa parametrov, ktorými sa na stránkach ReproMania.net podrobne zaoberáme v inom článku.

Opäť pohľad (aj) do histórie

Do polovice 60. rokov minulého storočia v produkcii bývalého podniku Tesla Valašské Meziříčí neexistoval plnohodnotný hlbokotónový reproduktor, určený špeciálne do malých bytových reproduktorových sústav s vnútorným objemom ozvučnice okolo 20 litrov. V ponuke boli hlbokotónové reproduktory veľkých rozmerov, ako napríklad ARO 814 alebo ARO 835 / ARO 838, ktoré však do malých sústav rozhodne vhodné neboli ani rozmermi, ani vlastnosťami. Na reprodukciu hlbokých tónov sa tak museli používať primerane veľké štandardné širokopásmové reproduktory. Tie to síce ako-tak zvládali, ich vlastnosti však na tento účel, pochopiteľne, tiež neboli celkom ideálne.

ARZ 669, ARZ 668

ARZ 669 / ARZ668 Zmena nastala v priebehu roka 1966, keď sa na trhu objavil nový, koncepčne celkom iný prvý nízkorezonančný hlbokotónový reproduktor s priemerom koša 203 mm. Vzhľadom na to, že vtedy ešte neexistovala kategória pre takto špecializovaný reproduktor, bol zaradený do kategórie ARZ – reproduktory zvláštne. Označenie mal konkrétne ARZ 669 (4Ω) a ARZ 668 (8Ω).

Bol navrhnutý a určený výhradne do vzduchotesne uzavretej ozvučnice s vnútorným objemom od 15 do maximálne 25 litrov. Jeho konštrukcia, umožňujúca veľký zdvih kmitacieho systému a extrémne nízky rezonančný kmitočet okolo 25 Hz (preto má prívlastok ’nízkorezonančný’), zaručovali aj pri takto malom uzatvorenom objeme ozvučnice kvalitnú reprodukciu nízkych kmitočtov. Spočiatku sa očakávalo, že charakteristická citlivosť tohto reproduktora bude veľmi nízka – približne 85 dB, no v skutočnosti to bola celkom štandardná hodnota 87 dB. Očakávaných 85 dB mal iba jeho miniaturizovaný súrodenec ARZ 369 / ARZ 368 s priemerom koša 100 mm a s rezonančným kmitočtom asi 45 Hz, vhodný do extrémne malej ozvučnice s objemom 3 až 5 litrov. Väčšia verzia 6 sa neskôr stala aj predlohou pre novšie verzie a typy hlbokotónových reproduktorov Tesla, preto sa ňou teraz budeme zaoberať podrobnejšie (menšia verzia príde na rad neskôr).

ARZ 669 / ARZ668 je priamovyžarujúci elektrodynamický nízkorezonančný hlbokotónový reproduktor kruhového tvaru. Jeho hlavný stavebný prvok je hlboký kôš s veľkými kruhovými otvormi, vylisovaný z oceľového plechu. Ku košu je fixne pripevnený magnetický a kmitací systém. Magnet majú tieto reproduktory zhotovený výlučne z feritu, po vonkajšom obvode ho chráni lesklý transparentný lak. Kmitacia cievka je navinutá medeným drôtom na papierovom nosiči, na ktorý nadväzuje pevná papierová membrána tvaru nerozvinuteľného kužeľa. Kmitací systém udržiava v správnej polohe veľmi poddajná vlnková textilná stredička a tiež poddajný pružný záves membrány, vyrábaný najprv z textilu, neskôr z gumy. Uprostred membrány sa vpredu nachádza priedušný a čiastočne priehľadný textilný vrchlík v tvare von vypuklej kopulky, ktorý zabraňuje vniknutiu prachu a rôznych iných nečistôt do kmitacieho systému a zároveň v ňom umožňuje bezproblémové vyrovnávanie tlaku vzduchu. Spod vrchlíka vyčnievajú zalakované vývody kmitacej cievky približne v pozícii ’V’.

Keďže kôš týchto reproduktorov nemá montážne otvory ani úchyty, v továrenských prevádzkach boli do ozvučníc upevňované prednostne zvnútra, a to rôznymi na mieru vyrábanými kovovými uholníkmi; v domácich podmienkach svojpomocne.

Typ ARZ 669 / ARZ668 bol vo výrobnom programe podniku Tesla Valašské Meziříčí približne v rokoch 1966 – 1974 a za ten čas prešiel aj sám o sebe niekoľkými zmenami:

 • /1966 – 1968/ Úplne prvé reproduktory tohto typu majú na dnešné pomery dosť neobvyklý vzhľad. Záves membrány je síce u nich vytvarovaný do klasickej pružnej polkruhovej vlnky, je však zhotovený z bledého textilu. K okraju membrány je pripevnený zo zadnej strany a farba membrány je v pôvodnom stave oceľovo sivá s mierne modrastým nádychom. Po obvode koša je k závesu prilepený gumový lem. Neobvyklý vzhľad ešte viac zvýrazňuje hnedo-oranžová farba textilného vrchlíka. Kôš je natretý osvedčeným bledo sivým, takmer bielym antirezonančným náterom.
  Pri pohľade na zadnú stranu reproduktora asi najviac upútajú pozornosť malé kruhové otvory na koši okolo magnetu, prekryté zvnútra hrubou bielou tkaninou, ktorá je vnútri rozprestretá po celej tejto ploche. Otvory slúžia pravdepodobne na lepšie vetranie a chladenie kmitacej cievky. Jej vývody sú riešené zaužívanou konštrukciou, známou u všetkých reproduktorov Tesla z tohto obdobia – ohybné lanká, na zadnej strane membrány fixované pružným žltkastým lepidlom, sú k spájkovacím očkám na izolačnej doske vyvedené cez valcové gumené priechodky, zatlačené do výrezov v stene koša.
 • /1969/ Tento rok priniesol prvú zmenu, no zatiaľ len vzhľadovú. Pôvodný bledý textilný záves membrány bol u týchto sérií reproduktorov spočiatku (približne v prvom polroku 1969) farbený iba z prednej strany na čierno a farba vrchlíka sa tiež zmenila z hnedo-oranžovej na čiernu. V druhom polroku 1969 sa už na výrobu závesu používal textil obojstranne čierny, akoby pogumovaný. Inak nedošlo k žiadnej zmene.
 • /1970/ V roku 1970 sa udiala významná materiálová zmena, keď sa záves membrány začal vyrábať prvýkrát z gumy čiernej farby. K membráne je pripevnený takisto zo zadnej strany a zachovaný je samozrejme aj jeho tvar v podobe pružnej polkruhovej vlnky. Lem po obvode koša je jeho súčasťou. Textilné vrchlíky sú definitívne v čiernej farbe, rovnako ako aj u iných typov reproduktorov z tohto obdobia. Série reproduktorov ARZ 669 / ARZ668, vyrábané približne od polovice roka 1970, okrem toho dostali aj o niečo väčšie magnety. Kôš však zostal ešte pôvodný, biely, s vetracími otvormi okolo magnetu.
 • /1971 – 1973/ Ďalšia zmena prišla v priebehu roka 1971. Reproduktory, vyrobené v tomto období, majú stále pôvodný biely náter koša, ale vetracie otvory okolo magnetu tu už nie sú. Ani vnútorná strana koša pod nepatrne tuhšou stredičkou nie je vystlaná tkaninou ako doposiaľ. Konštrukčné riešenie vývodov kmitacej cievky našťastie neprešlo úspornými úpravami ako u iných typov reproduktorov, takže gumové priechodky vo výrezoch koša tu stále sú. Iba materiál izolačnej dosky so spájkovacími očkami je iný a na fixáciu ohybných laniek na zadnej strane membrány sa od roku 1972 používa, rovnako ako na prednej strane, tvrdý sivý lak.
 • /1974/ Ani ARZ 669 / ARZ668 sa v tomto roku nevyhli zmene, ktorá sa týkala všetkých typov reproduktorov Tesla so štandardným plechovým košom – novému modrému náteru koša. U niekoľkých, celkom posledných sérií, bol aj doterajší textilný vrchlík vymenený za rovnako veľký papierový, vo farbe membrány. Tento experiment si zrejme vyžiadal po prvý raz perforáciu (dierkovanie) nosiča kmitacej cievky, kvôli vyrovnávaniu tlaku vzduchu vo vnútri reproduktora, pretože papierový vrchlík je na rozdiel od textilného nepriedušný. Hoci od roku 1973 – 1974 už bol tento typ reproduktora postupne nahrádzaný zmodernizovaným typom ARN 664 / ARN 668, istý čas sa vyrábali súčasne.

Zvukové vlastnosti ARZ 669 / ARZ668 ešte aj dnes oslovujú mnohých poslucháčov, domácich konštruktérov alebo retro-kutilov, a to iste nie náhodou. Z tohto hľadiska je tento reproduktor práveže oveľa obľúbenejší ako modernejšie typy z novšej produkcie. Dobré zvukové vlastnosti mu dáva hlavne malá a mimoriadne ľahká papierová kmitacia cievka, vďaka ktorej má rýchly, svižný a detailný prejav hlbokých tónov. Aj keď vzhľadom k dnešným pomerom nemá zrovna najsilnejší pohon kmitacieho systému, dokáže hrať riadne odspodu bez otravného dunenia. Ďalšia jeho zaujímavá vlastnosť je prirodzené a na basový reproduktor výnimočne príjemné podanie vyšších stredných tónov (cca 2 000 – 5 000 Hz), ktoré hrá bez neznesiteľného skresľujúceho vresku a to predovšetkým v staršom prevedení s vetracími otvormi okolo magnetu. Na takto vysokých kmitočtoch majú tieto staršie modely tendenciu správať sa ako veľké širokopásmové reproduktory, preto boli v niektorých dvojpásmových reprosústavách zapájané aj na celé kmitočtové pásmo bez výhybky /reprosústavy ARS typového radu DIXI, 1PF 068 29, 1PF 068 19/. U novších modelov, vyrábaných od roku 1971, je prejav vyšších stredov trocha pozmenený – je výraznejší, drsnejší. Napriek tomu sa aj tieto stále zapájali v dvojpásmovkách často bez výhybky /Supraphon RK 15, RK 40/ alebo s jednoduchou výhybkou 6 dB/oct /1PF 068 88/. Samozrejme ani použitie 12 dB/oct výhybky tomuto reproduktoru vôbec neuškodí.

Ľahká papierová kmitacia cievka a poddajný kmitací systém s nízkym rezonančným kmitočtom má aj druhú stránku veci. Tou je predovšetkým maximálny príkon limitovaný na 5 W. Tu si však môžeme byť istí, že reproduktor tých 5 W podľa starých a veľmi prísnych technických noriem naozaj má a to ešte s dostatočnou rezervou. Z mechanického hľadiska je preň vhodná výhradne uzavretá ozvučnica s objemom maximálne 25 litrov. Vzduchotesne uzavretý objem ozvučnice totiž zabraňuje extrémne veľkým výchylkám membrány a následnému dosadaniu a mechanickému poškodzovaniu kmitacej cievky o dno magnetického systému. Žiaľ, proti tomuto nie je tento reproduktor sám osebe nijako chránený a do pôvodného stavu sa už dnes nedá opraviť. Do uzavretej ozvučnice ho okrem toho určujú ako jeho fyzikálne parametre, tak aj samotná pôvodná koncepcia, z ktorej spomínané parametre vyplývajú. Takže bassreflex ani iná pootvorená rezonančná ozvučnica neprichádzajú do úvahy!

Treba ešte upozorniť na to, že polaritu vývodov kmitacej cievky má vyznačenú na koši červenou bodkou na skutočnom - póle, tak ako takmer všetky reproduktory Tesla z tohto obdobia (t.j. pred rokom 1980), aj keď v dobových schémach zapojenia táto bodka teoreticky predstavuje + pól. Najvhodnejšie použitie ARZ 669 / ARZ668 je v menšej trojpásmovej reproduktorovej sústave, ale ako už bolo spomenuté, vďaka prenosu stredného pásma kmitočtov s minimálnym skreslením sa dá bez problémov použiť aj v sústave dvojpásmovej, čo je pre basové reproduktory tejto veľkosti dosť výnimočné. Svojou charakteristickou citlivosťou 87 dB sa hodí k množstvu širokopásmových a vysokotónových reproduktorov z produkcie Tesly. Príkladom ukážkového použitia je trebárs kompaktná trojpásmová reprosústava KE 20 alebo KE 30, vo veľkých trojpásmovkách tieto reproduktory excelovali, ak boli v jednej ozvučnici po dvoch kusoch /ARS 744, ARS 745, 1PF 068 71/.

ARN 664 / ARN 668, ARN 665 / ARN 669

Keďže koncepcia nových nízkorezonančných reproduktorov preukázala v praxi svoje kvality a úspešne sa osvedčila, nasledujúce novšie typy boli vyňaté z doterajšej kategórie ARZ a zaradené do novovytvorenej kategórie ARN – reproduktory nízkorezonančné. Prvý takýto zmodernizovaný typ nízkorezonančných hlbokotónových reproduktorov Tesla teda dostal označenie ARN 664 (4Ω) / ARN 668 (8Ω) a v niektorých dokumentáciách bol charakterizovaný ako reproduktor s ’predĺženým zdvihom’. Vyrábal sa približne v rokoch 1973/74 – 1979, konkrétne v modrom prevedení koša, ktoré je pre toto obdobie výroby reproduktorov charakteristické.

Rozdiel oproti predchodcovi je na prvý pohľad v tom, že na okraji koša pribudli štyri výstupky – úchyty s montážnymi otvormi, tzv. ’uši’. Tie umožňujú bezproblémovú montáž už aj z vonkajšej strany prednej steny ozvučnice. Nový typ ARN dostal okrem toho väčší magnet, čo mu dodáva silnejší pohon kmitacieho systému. Malý papierový vrchlík, prevzatý z posledných sérií ARZ 669 / ARZ668, zostal po celé obdobie výroby bezo zmeny. Kvôli jeho nepriedušnosti a zároveň nutnosti vyrovnávania tlaku vzduchu vo vnútri reproduktora, bol papierový nosič kmitacej cievky perforovaný, čo sa odvtedy stalo pre basové reproduktory Tesla tradíciou. Spod vrchlíka vyčnievajú na prednej strane membrány zalakované vývody kmitacej cievky, ďalej vedené cez gumové priechodky tak isto, ako u ARZ. Aj záves, výlučne gumový, je lepený k okraju membrány rovnako – zo zadnej strany. Magnet už nebýva po obvode natretý lakom; existuje však verzia týchto reproduktorov, ktorá má magnet zaliaty do čiernej lesklej plastovej formy: ARN 665 (4Ω) a ARN 669 (8Ω). Z hľadiska zvuku a fyzikálnych parametrov sa síce jedná o identické reproduktory ako ARN 664 / ARN 668, majú však opačne označenú polaritu vývodov kmitacej cievky: červená bodka je výnimočne na skutočnom + póle, zatiaľ čo u ARN 664 / ARN 668 (a aj predchodcoch ARZ) je na skutočnom - póle. Na to treba dať pri ich zapájaní po prípadnej výmene veľký pozor! Ďalšia dôležitá vec – veľa ľudí sa mylne domnieva, že verzie 665 a 669 sú magneticky tienené. Majú síce inú konštrukciu magnetického systému, ale magneticky tienené nie sú!

Pretože v rámci koncepcie hlbokotónových reproduktorov ide o nástupcu starších ARZ, mnohé dobré vlastnosti a konštrukčné prvky sú zachované. Predovšetkým nízky rezonančný kmitočet cca 25 Hz vďaka poddajnému uloženiu kmitacieho systému a veľmi dobrá, svižná a rýchla odozva, vďaka už spomínanej ľahkej papierovej cievke. Maximálny objem ozvučnice pre ARN 66x je až 30 litrov, ale naďalej je vhodný výhradne do vzduchotesne uzavretej. Charakteristická citlivosť je zvýšená na 90 dB, ako aj maximálny príkon na 10 W.

Tento reproduktor sa tiež vyznačuje veľmi dobrým podaním hlbokých tónov. V tomto ohľade takisto predčí svojich novších nástupcov a stále je veľmi obľúbený. V oblasti vyšších stredných kmitočtov (2 000 – 5 000 Hz) je však jeho kmitočtová charakteristika o niečo kostrbatejšia ako u predchodcu a vyznačuje sa určitým skreslením, prevýšením – tzv. ’hrbom’. Napriek tomu bol svojho času v niektorých dvojpásmových reprosústavách zapájaný bez výhybky na celé kmitočtové pásmo /s prepólovaným vysokotónovým reproduktorom, vďaka čomu sa tento hrb, nachádzajúci sa práve v oblasti ich nadviazania, zrazí: ARS 825, ARS 845/. Určite vhodnejšie je preň použiť aspoň jednoduchú 6 dB/oct výhybku, s 12 dB/oct výhybkou je tento reproduktor úplne bezproblémový. Pri svojej veľkosti sa hodí, rovnako ako predchodca, do dvojpásmovej sústavy /ARS 830, ARS 934, ARS 938/, ako aj do trojpásmovej /ARS 944, ARS 948/.

ARN 6604 / ARN 6608

Veľká modernizácia, datovaná do roku 1980, neobišla v Tesle Valašské Meziříčí ani hlbokotónové reproduktory. Okrem prechodu na štvorčíselné typové označovanie došlo prirodzene aj po technickej stránke opäť k zmenám. U ARN boli tieto zmeny z hľadiska dizajnu najprv veľmi skromné, ale neskôr o to výraznejšie. Keby sme do rúk dostali napríklad ARN 6604 zo začiatku výroby a starší ARN 665 zo 70. rokov, iba pohľad na typové označenie vyrazené do plastovej formy magnetu nám prezradí, že sú to iné reproduktory. A keby sme dostali ARN 6604 z konca výroby a donedávna produkovaný TVM ARN 6614, tiež by nám rozdiel prezradil len výrobný štítok.

ARN 660x sa najprv krátky čas vyrábali v modrom prevedení koša a magnet mali zaliaty v čiernej lesklej plastovej forme. Kôš je taký istý ako u predchodcov, malý papierový vrchlík uprostred membrány tiež. Na rozdiel od ARN 66x majú tieto prvé 660x väčšinou dlhšie vývody kmitacej cievky na membráne, ale nie je to pravidlo, záleží to od konkrétnej výrobnej série. Veľmi podobné je aj použitie gumových valcovitých priechodiek pre lanká vývodov kmitacej cievky. Spájkovacie očká však už nie sú rovné, ale majú tvar „L“. Tvrdší gumový záves membrány je k jej okraju prilepený zo zadnej strany. Guma je hrubšia a tvrdšia, aj vôbec na dotyk je iná.

Hneď nato, resp. súčasne s tým, sa začalo vyskytovať prvé čierne prevedenie tohto typu reproduktora (pričom čierna farba koša a membrány odvtedy už zostala vo výrobe natrvalo). Spočiatku tam oproti modrým sériám neboli zvukové ani technické zmeny, mierne kolísala iba poddajnosť textilnej stredičky.

Až neskôr bol pôvodný malý papierový vrchlík vymenený za veľký, tvrdý a zjavne ťažší, ktorý na membráne úplne prekryl vývody kmitacej cievky a čo je dôležité, pozmenil aj charakter zvuku. A aj keď inak bolo všetko vrátane typového označenia po starom (pôvodný kôš, gumový záves k membráne prilepený zozadu, magnet stále v plastovej forme, vývody a spájkovacie kontakty tiež bezo zmeny – cez gumové priechodky), týmto sa vlastne začala éra postupne pozmeňovaných, rôzne kombinovaných a akoby experimentálnych modelov týchto reproduktorov. S takýmto inovovaným výzorom sa totiž následne vyskytovali aj pod označením ARN 6604A / ARN 6608A. Potom k tomu pribudla ďalšia zmena, modifikácia magnetického systému. Tieto série mali označenie ARN 6604B / ARN 6608B a ich magnet okrem iného už nebol v plastovej forme, ale väčšinou holý, klasicky lepený (s malou kruhovou ’zlatou’ nálepkou). Mnohé dostali matnejší, menej lesklý náter koša.

Ďalší modernizačný alebo skôr „modernizačný“ krok bol nový plechový kôš – na prvý pohľad však rozdiel postrehne málokto. Oproti pôvodnému košu je inak tvarovaný, z tenšieho plechu a zvonivejší. Zošikmená plocha medzi stredičkou a okrajom koša nie je rovná ako u ARZ 66x a ARN 66x, ale zalomená. Tým pádom sú zmenšené aj otvory na koši. Vývody kmitacej cievky už nie sú vedené cez tradičné gumové priechodky, vedú priamo z membrány na pájkovacie očká tvaru „L“. Okrem toho izolačná doska, na ktorej sú, má obdĺžnikový tvar a nie je ku košu prinitovaná, ale zacviknutá do dvoch tenkých jazýčkov. Gumový záves sa u týchto sérií s novým košom začal k okraju membrány lepiť spredu. Pôvodná textilná stredička bola tiež vymenená za novú, tuhšiu, z hustej nepriehľadnej syntetickej tkaniny. Aj tu by sme ešte mohli nájsť zopár nepatrne pozmenených sérií a exemplárov, koncom 80. rokov sa však definitívny dizajn konečne ustálil a už sa do konca výroby nezmenil: nový kôš, veľký vrchlík, holý lepený magnet, gumový záves prilepený spredu. Napriek tomu, že v tejto podobe je to reproduktor s úplne iným výzorom a najmä inými vlastnosťami a iným zvukom ako pôvodná výroba na začiatku 80. rokov, typové označenie sa ktovie prečo vrátilo späť k základnému ARN 6604 / 6608 a bolo vyhotovené farebnou potlačou (červenou, čiernou, modrou).

ARN 6604 / ARN 6608 generálne má predovšetkým zvýšený maximálny príkon na 20 W. Jeho kmitací systém už nie je natoľko poddajný ako u predchodcov, ale rezonančný kmitočet približne 29 – 30 Hz je na osempalcový reproduktor stále slušná hodnota. Vnútorný objem ozvučnice preň môže byť do 35 litrov; prvé série týchto reproduktorov mali údajne také dobré fyzikálne parametre, že boli vhodné aj do bassreflexovej ozvučnice. Kmitacia cievka je navinutá stále na perforovanom papierovom nosiči a charakteristická citlivosť reproduktorov je okolo 89 dB.

Zásadné zmeny, ktoré sa počas výroby udiali, sa odzrkadlili aj na zvukových vlastnostiach týchto reproduktorov. To treba každopádne zobrať do úvahy, lebo zatiaľ čo pôvodné modely sa ponášajú na ARN 66x, novšie majú iné vlastnosti, podobné dnešným ARN 661x. Bez riadnej 12 dB/oct výhybky sa už hlavne pri novších modeloch s veľkým vrchlíkom nezaobídeme. Tieto na kmitočtoch 2 000 – 5 000 Hz neznesiteľne skresľujú a ich kmitočtová charakteristika tam má také výrazné prevýšenie, ktoré treba jednoznačne utlmiť frekvenčnou výhybkou. Sú preto určite vhodnejšie do trojpásmovej reprosústavy, než do dvojpásmovej a na prenos celého kmitočtového pásma sú úplne nevhodné. Nimi sa teda definitívne skončila éra jednoducho zapojených ’kondíkových’ dvojpásmových sústav, zato v trojpásmových sústavách 80. rokov sa s nimi môžeme stretnúť často: ARS 1034, ARS 1038, 1PF 067 67, RS 334, RS 534, ...

Tu treba tiež upozorniť na to, že polarita vývodov kmitacej cievky je označená červenou bodkou, znamienkom +, prípadne oboma spôsobmi naraz, na skutočnom póle + u všetkých modelov a verzií.

Väčšinou s výzorom a vlastnosťami novších modelov boli vyrobené aj špeciálne 6Ω série ARN 6606.

ARN 6614 / ARN 6618

Jeho výroba začala ešte za čias pôvodného podniku Tesla Valašské Meziříčí, ale tento typ hlbokotónových reproduktorov je dobre známy aj zo súčasnosti, nakoľko sa ešte nedávno vyrábal v nástupníckom podniku po bývalej Tesle – TVM. Preto len v skratke – rozdiel oproti posledným sériám ARN 6604 / ARN 6608 je v použití (perforovaného) hliníkového nosiča kmitacej cievky namiesto papierového. Maximálny príkon reproduktorov tým vzrástol až na cca 70 W; hliník totiž lepšie odvádza vznikajúce teplo a je odolnejší, preto takáto cievka pri preťažení a prehriatí nezhorí tak ľahko, ako papierová. Lenže hliníková cievka je zas ťažšia, takže tieto reproduktory už nie sú po stránke zvuku natoľko svižné a detailné. Aj ich charakteristická citlivosť klesla na 87 dB. Kmitací systém je opäť o niečo tvrdší – ako stredička, tak aj gumový záves. Rezonančný kmitočet je preto okolo 33 – 35 Hz, čo je však stále prijateľné. Z rovnakých dôvodov, ako u posledných sérií predchodcov ARN 6604 / ARN 6608, ich treba zapájať jedine s výhybkou aspoň 12 dB/oct a nehodia sa na dvojpásmo.

Ešte za čias pôvodného podniku Tesla sa začala vyrábať verzia hlbokotónového reproduktora s označením ARN 226, ktorý tiež poznáme zo súčasnosti. Je to vlastne ARN 6614 / ARN 6618 s modifikovaným plechovým košom, ktorý nemá po obvode uši, ale súvislú obrubu a okrem toho má inverzný vrchlík – to znamená vypuklý smerom dovnútra. Reproduktory ARN 661x a ARN 226 sú vhodné len do uzatvorenej ozvučnice, s výnimkou verzie ARN 226 – 07 (so zdvojeným magnetom), ktorá fyzikálnymi parametrami už tesne spĺňa podmienky na použitie v bassreflexovej ozvučnici.

ARN 567 / ARN 568, ARN 565 / ARN 569

So začiatkom výroby ARN 664 / ARN 668 niekedy v rokoch 1973 – 74, sa začal vyrábať aj zmenšený typ s priemerom koša 165 mm, určený výhradne do kompaktných dvojpásmových reprosústav s vnútorným objemom maximálne 15 litrov. Vyrábal sa zhruba do konca roku 1979. ARN 567 (4Ω) a ARN 568 (8Ω) je v podstate už stredobasový reproduktor, no zároveň je označovaný aj ako nízkorezonančný, pretože vzhľadom k jeho veľkosti je udávaný rezonančný kmitočet 28 Hz mimoriadne priaznivá hodnota. A to vďaka poddajnej textilnej stredičke a tenkému pružnému gumovému závesu membrány.

Výzor je klasický: modrý plechový kôš, sivá membrána s malým papierovým vrchlíkom, spod ktorého vyčnievajú lakované vývody kmitacej cievky. Jeho kôš má na okraji štyri ’uši’ s montážnymi dierkami a po obvode 10 kruhových otvorov. Gumový záves je k membráne prilepený zozadu. Magnet je výlučne feritový a to buď klasicky lepený, holý – ARN 567, ARN 567/B, ARN 568, alebo zaliaty do čiernej lesklej plastovej formy – ARN 565 (4Ω), ARN 569 (8Ω). Verzia s magnetom v plaste má však opačne označenú polaritu vývodov kmitacej cievky: červená bodka je na skutočnom + póle, verzia s lepeným magnetom ju má na - póle (na túto výnimku treba opäť pri ich prípadnej zámene dávať veľký pozor!). Inak sú tieto verzie totožné, ako po stránke zvuku, tak aj po stránke fyzikálnych vlastností. ARN 565 a 569 nie sú magneticky tienené.

Zriedkavo sa vyskytujúca verzia ARN 567/B by mala mať pozmenený magnetický systém, ale prakticky tam oproti verzii bez „B“ tiež nie sú badateľné zvukové, ani iné rozdiely.

Tento reproduktor má vo všetkých verziách maximálny príkon zhodne 10 W, charakteristickú citlivosť 87 dB. Kmitacia cievka je navinutá na perforovanom papierovom nosiči.

Po zvukovej stránke je to veľmi vydarený reproduktor. Má kvalitné podanie hlbokých tónov aj v malých ozvučniciach, kde hrá svižne a pritom prekvapivo hlboko. Vyznačuje sa tiež celkom príjemným a prirodzeným podaním vyšších stredných tónov. Preto bol v niektorých dvojpásmových reprosústavách zapájaný bez výhybky na celé kmitočtové pásmo /ARS 814, 1PF 067 33, Supraphon RK 09, .../, hoci to nie je preň úplne ideálne. Bez problémov sa dá použiť ako s 6 dB/oct, tak aj 12 dB/oct výhybkou. Existuje množstvo takýchto dvojpásmových reproduktorových sústav, kde sa s ARN 56x stretneme: ARS 820, ARS 824, ARS 914, ARS 918, ...

Z mechanického hľadiska musí byť ARN 56x jedine v uzatvorenej ozvučnici.

ARN 5604 / ARN 5608

Prechod na štvorčíselné označovanie a zmeny s tým súvisiace sa po roku 1980 týkali aj tejto úspešnej verzie hlbokotónových reproduktorov ARN 5. Výsledkom boli ARN 5604 / ARN 5608.

Po stránke dizajnu, ako aj vlastností, platí pre tento prerod niečo podobné, čo sa udialo pri väčšej verzii ARN 6604 / ARN 6608, zmeny však boli ešte divokejšie. ARN 560x boli na začiatku výroby tiež modré a okrem tvaru spájkovacích očiek „L“ na nerozoznanie od starších 565 / 569. Potom boli takisto v čiernom prevedení, bez technických zmien. Čoskoro na to začalo obdobie rôzne pozmeňovaných a kombinovaných novátorských modelov, vrátane niektorých špeciálnych raritných sérií, ktoré sa inde nevyskytli.

Prvou zmenou bol veľký, tvrdý a ťažší papierový vrchlík, spod ktorého ešte spočiatku u niekoľkých sérií vyčnievali vývody kmitacej cievky, neskôr ním však boli celkom prekryté (resp. vývody boli vedené po zadnej strane membrány). Tu sa použitím veľkého vrchlíka tiež zmenil charakter zvuku, hoci typové označenie reproduktorov bolo ešte bezo zmeny. Magnet bol najprv podľa vzoru 565 / 569 v plastovej forme kompletne, u ďalších sérií bol v plaste už len jeho okraj a tieto série mali väčšinou na koši alebo magnete namiesto plnohodnotného typového označenia uvedenú len hodnotu menovitej impedancie.

Ďalším modelom boli ARN 5604A / ARN 5608A. Tie mali znova magnet v čiernej plastovej forme kompletne celý, gumový záves prilepený k membráne stále zozadu, veľký vrchlík, ale s výnimkou úplne prvých exemplárov dostali nový kôš (namiesto 10 kruhových otvorov len 8, tenší plech, matnejší náter, bez gumových priechodiek pre ohybné lanká vývodov kmitacej cievky – ale stále s pôvodnou izolačnou doskou). Potom nasledovali ARN 5604B / ARN 5608B, ktoré sa od „A“ líšili modifikovaným magnetickým systémom a väčšinou lepeným magnetom (so zlatou kruhovou nálepkou). Z prednej strany boli spočiatku vzhľadovo rovnaké s „A“, avšak neskôr u nich doterajší veľký papierový vrchlík ešte nepatrne ’narástol’.

U ďalších sérií so zlatou nálepkou vymizlo označenie „B“, gumový záves sa na membránu začal lepiť spredu a už beztak pozmenené riešenie ohybných laniek vývodov kmitacej cievky bolo definitívne prerobené tak, ako u väčšieho typu ARN 6 vrátane izolačnej dosky – tá bola aj tu zacviknutá medzi dva tenké jazýčky. Zlatú nálepku s typovým označením potom na magnete vystriedala obyčajná papierová a napokon to namiesto nálepky bola farebná potlač (najčastejšie červená, čierna, výnimočne aj modrá). Objavila sa tiež nová, tuhšia syntetická stredička. To je konečne posledná ustálená podoba, ktorá zotrvala až do konca výroby a ktorá má oproti pôvodným sériám úplne iný vzhľad a tiež vlastnosti a zvuk. No ako už bolo spomenuté, označenie sa nepochopiteľne vrátilo do pôvodného tvaru ARN 5604 / 5608.

Zmeny majú samozrejme aj tu dosah na zvukové vlastnosti reproduktorov. Tvrdší záves membrány a vôbec celkovo tvrdší kmitací systém má za následok zvýšenie rezonančného kmitočtu asi na 35 – 40 Hz, zvýšil sa aj maximálny príkon na 15 W, citlivosť tiež – napodiv – vzrástla na cca 88 dB. Pôvodné verzie ARN 560x majú zvukovo bližšie k starším ARN 56x, novšie modely zas k dnešným ARN 561x. Basy už nie sú natoľko hlboké a svižné ako u predchodcov. Aj prejav na stredných tónoch je iný, hlavne u novších modelov s veľkým vrchlíkom je okolo 4 000 – 7 000 Hz na kmitočtovej charakteristike prítomný hrb a skreslenie, kvôli ktorému je prakticky vylúčené zapojiť ich bez výhybky. Iba v ojedinelých prípadoch boli staršie modely ARN 560x, ktoré ešte týmto skreslením natoľko netrpeli, zapojené v malých lacnejších dvojpásmových sústavách na celé kmitočtové pásmo bez výhybky /ARS 814, ARS 8104/. Zapojené výhybkou ich nájdeme napríklad v ARS 9204, ARS 9208, ARS 9104, ARS 1014, ARS 1018 alebo v bratislavských 1PF 067 62 či 1PF 067 76. Hoci sa s nimi zriedkavo vyrábali aj reprosústavy s ozvučnicou typu bassreflex /ARS 9207/, určite vhodnejšia je uzavretá ozvučnica.

Označenie polarity vývodov kmitacej cievky je červenou bodkou alebo znamienkom + (alebo oboma spôsobmi naraz) u všetkých modelov a verzií na skutočnom póle + .

Bolo tiež vyrobených niekoľko netradičných 6Ω sérií s označením ARN 5606.

Ešte väčšou raritou sú zvláštne série s označením ARN 5656. Vyskytujú sa v 8Ω a údajne tiež v 6Ω verzii, a pôvodne to mali byť špeciály, určené na vývoz do zahraničia (napokon však boli osadené namiesto bežných typov reproduktorov v niektorých sériách už zaužívaných dvojpásmových reproduktorových sústav domácej česko-slovenskej produkcie, napr. 1PF 067 76 alebo ARS 9208). Líšia sa tým, že namiesto štandardného gumového závesu membrány majú záves vyrobený z polyuretánu – mäkkej penovej hmoty. K membráne je prilepený zozadu a po obvode koša je u týchto sérií reproduktorov k závesu prilepený ešte gumový lem. Polyuretánová hmota, ktorú vtedy Tesla použila, oplýva vďaka špeciálnemu chemickému zloženiu oveľa dlhšou životnosťou, než býva u tohto materiálu bežne zvykom. Nezvetráva, nepraská a nedrobí sa a preto môžeme tieto reproduktory aj po 25 rokoch stále vidieť vo funkčnom stave. Existujú len v čiernom prevedení s veľkým vrchlíkom a to buď s pôvodným košom (10 otvorov a s priechodkami) alebo s novším košom, prevzatým z modelu 560xA, pričom farba závesu je u starších hnedá, u novších sivo-hnedá alebo sivá. Magnet býva zaliaty v plastovej forme.

ARN 5604, 5606, 5608 a 5656 majú kmitaciu cievku navinutú na perforovanom papierovom nosiči, nástupcovia ARN 5614 / ARN 5618 a ARN 188 už na hliníkovom.

ARZ 369 / ARZ 368

Je to zmenšená verzia prvých nízkorezonančných hlbokotónových reproduktorov ARZ 669 / ARZ 668, ktorými sme sa zaoberali na začiatku. Výroba tejto malej verzie však neskončila s príchodom zmodernizovaných typov ARN, ale pokračovala ďalej v 70. rokoch – v modrom prevedení. Kôš týchto reproduktorov takisto nemá montážne dierky, preto sa musia montovať pomocou rôznych uholníkov a to jedine zvnútra ozvučnice.

Počas výroby prešli, rovnako ako veľká verzia, niekoľkými zmenami. Ich pôvodná podoba v 60. rokoch bola s mimoriadne poddajným závesom membrány z textilu, k membráne pripevneným zozadu. Aj u nich bol textilný záves spočiatku bledý, v roku 1969 čiernený (od roku 1970 gumový). Keďže namiesto priedušného textilného vrchlíka dostali tieto reproduktory nepriedušný papierový vrchlík, riziko vzniku vzduchových turbulencií a pazvukov pod ním bolo zozačiatku odstránené prevŕtaním otvoru cez pólový nástavec. Tento otvor je na zadnej strane magnetického systému chránený proti vniknutiu prachu a iných nečistôt kruhovou sieťkou a okrem vyrovnávania tlaku slúži zároveň aj na lepšie vetranie a chladenie kmitacej cievky. Magnet je z feritu.

Ďalším charakteristickým znakom počiatočnej výroby v 60. rokoch boli kruhové otvory na koši. Tie pretrvali do začiatku 70. rokov, kedy už bol textilný záves membrány nahradený – rovnako, ako u väčšej verzie – gumovým. V priebehu roka 1971 boli kruhové otvory na koši zmenené na obdĺžnikové; otvor v magnetickom systéme však u tohto novšieho modelu stále zostal. Posledná modrá verzia týchto reproduktorov sa už vyrábala bez neho – bol nahradený perforáciou papierového nosiča kmitacej cievky.

Ako bolo spomenuté, sú to miniaturizované hlbokotónové reproduktory s priemerom koša 100 mm, určené do extrémne malých uzavretých ozvučníc s objemom najviac 5 litrov. Vzhľadom na ich veľkosť je rezonančný kmitočet 45 – 50 Hz skvelá hodnota. Ich maximálny príkon je kvôli malej, ľahkej a zraniteľnej papierovej kmitacej cievke len 3 W, hrajú však prekvapivo dobre, svižne a pritom hlboko. Aj prenos stredného kmitočtového pásma je u nich príjemný a prirodzený, s minimálnym skreslením. Ideálne sú tak do dvojpásmových reprosústav, kde sa často vyskytujú zapojené bez výhybky na celé kmitočtové pásmo /ARS 710, ARS 711, ARS 810, ARS 811/, prípadne aj po dvoch kusoch v jednej ozvučnici /ARS 815, ARS 816/. Ako stvorené k nim sú malé oválne vysokotónové reproduktory ARV 081 / 088. Hoci sa ARZ 369 / ARZ 368 vyrábali v Tesle Valašské Meziříčí prinajmenšom 10 rokov, dnes sú v podstate raritou a bohužiaľ nie sú cenené tak, ako by si zaslúžili.

ARN 734 / ARN 738 / ARN 730

Po úspešnom nástupe prvých nízkorezonančných hlbokotónových reproduktorov Tesla ARZ 669 / ARZ 668 s priemerom 203 mm a ARZ 369 / ARZ 368 s priemerom 100 mm v druhej polovici 60. rokov, sa v 70. rokoch rozšíril ich sortiment aj o väčší typ. Bolo to už v rámci novej kategórie ARN a konkrétne išlo o ARN 734 (4Ω), ARN 738 (8Ω) a ARN 730 (15Ω) s priemerom 270 mm.

Na rozdiel od všetkých doteraz spomenutých reproduktorov má typový rad ARN 73x magnet z materiálu AlNiCo. Začal sa vyrábať v klasickom modrom prevedení koša, po roku 1980 sa istý čas vyrábal v čiernom prevedení, pričom magnet bol vždy nafarbený bledo-sivou až bielou farbou. V 80. rokoch jeho výroba skončila bez nejakej priamej náhrady, ktorá by mala aspoň podobné vlastnosti. V rámci koncepcie hlbokotónových reproduktorov preto bohužiaľ nemá nástupcu, ale ani predchodcu, hoci na pohľad veľmi pripomína starý širokopásmový reproduktor ARO 711 (2AN 633 75). Napríklad kôš, vlnka uprostred membrány, spájkovacie kontakty – prinajmenšom tieto veci sú nápadne podobné. Ale v žiadnom prípade nemožno tieto dva reproduktory navzájom zamieňať!

Prirodzene, ARN 73x musí byť ako špeciálny hlbokotónový reproduktor na túto funkciu prispôsobený. Hrubšia membrána je opatrená pružným gumovým závesom, ktorý je na jej okraj prilepený zozadu. Kvôli obrube gumového závesu však už nebolo kde na koši umiestniť montážne otvory, preto pribudlo po jeho obvode šesť výstupkov – ’uší’. Kontakty vývodov kmitacej cievky sú na membráne spredu zakvapnuté červenou alebo neskôr používanou čiernou farbou. Oranžový textilný vrchlík, známy z ARO 711, bol u ARN 73x nahradený papierovým, podobných rozmerov, ale vo farbe membrány. ARN má okrem toho aj iný magnet (AlNiCo, ktorý býva v porovnaní s AlNi menší) a pochopiteľne, ako sa na hlbokotónový reproduktor patrí, väčšiu vzduchovú medzeru.

ARN 734 / ARN 738 / ARN 730 je nízkorezonančný hlbokotónový reproduktor, vhodný výhradne do trojpásmovej reproduktorovej sústavy s doporučeným vnútorným objemom v rozmedzí 35 – 50 litrov. Jeho fyzikálne parametre ho určujú jedine do uzavretej ozvučnice, takže ani tu neprichádza do úvahy bassreflex. Rezonančný kmitočet približne 22 – 25 Hz a charakteristická citlivosť 90 dB zaručujú kvalitný prenos nízkych kmitočtov.

Celkový zvukový prejav tohto reproduktora je príjemný, mäkký a neúnavný. Stredné kmitočtové pásmo hrá vďaka ľahkej membráne tiež vcelku príjemne, ale v trojpásmovej sústave musia byť tieto kmitočty tak či tak utlmené výhybkou. Malá papierová cievka (kvôli nepriedušnému vrchlíku tradične dierkovaná) obmedzuje jeho maximálny príkon na 20 W. Preto nie je dobré, keď jeho veľkosť vábi majiteľa na preťažovanie. Nedá sa už totiž v dnešnej dobe opraviť.

Nie náhodou je tento reproduktor stále obľúbený a v podstate vzácny. V 70. rokoch sa s ním vyrábali legendárne trojpásmové reprosústavy 1PF 067 08, ale neboli jediné, objavil sa tiež v ARS 844 alebo ARS 840. Ako stredotónové reproduktory k nemu najlepšie pasujú 203 / 200 mm širokopásmaky ARO 6, vysokotónové reproduktory ľubovoľné.

ARN 8604 / ARN 8608

Tento typ hlbokotónových reproduktorov s priemerom 315 mm sa začal vyrábať po roku 1980 v čiernom prevedení. Pravdepodobne ako náhrada za pomaly sa vytrácajúci typ ARN 73x, aj keď ich rozmery a vlastnosti sú odlišné. ARN 860x sa potom vyrábal ďalej aj v 90. rokoch. Tiež nemá priameho predchodcu, ale nástupca je donedávna vyrábaný TVM ARN 312.

Kôš reproduktora ARN 8604 / ARN 8608 je odliatok zo špeciálnej hliníkovej zliatiny, nie plechový výlisok ako u menších typov. Po obvode má štyri zaoblené uši s montážnymi dierkami. Materiál magnetu je opäť ferit. Nelakovaná papierová membrána má pružný gumový záves, prilepený zozadu. Uprostred nej je papierový vrchlík a čiernou farbou zatreté kontakty vývodov kmitacej cievky.

Tento reproduktor sa hodí takisto výhradne do trojpásmovej reproduktorovej sústavy, najmä kvôli svojej veľkosti. V originálnych, továrensky vyrábaných sústavách, sa objavuje spravidla v uzavretej ozvučnici s objemom 50 – 60 litrov, no niekedy je fyzikálnymi parametrami vhodný aj do oveľa väčšej ozvučnice s bassreflexom. Tento typ je totiž „legendárny“ veľkými rozdielmi v parametroch jednak medzi jednotlivými výrobnými sériami, ako aj konkrétnymi kusmi v rámci jednej série. Napríklad udávaný rezonančný kmitočet má hodnotu 20 Hz, v skutočnosti sa však pohybuje okolo 25 – 30 Hz, u niektorých sérií ešte vyššie. Preto má podľa niektorých majiteľov napodiv tvrdší prejav ako jeho menší a starší kolega ARN 73x.

Okrem väčšieho priemeru membrány má zvýšený maximálny príkon, hoci materiál perforovaného nosiča kmitacej cievky je stále papier. Napriek tomu je membrána nepomerne ťažšia, čo je však kompenzované silnejším pohonom kmitacieho systému. V oblasti medzi 2 000 – 4 000 Hz je na jeho kmitočtovej charakteristike prítomné veľké prevýšenie a skreslenie, ktoré musí byť nevyhnutne utlmené výhybkou. To je ďalší dôvod, prečo je tento reproduktor vhodný len do trojpásmovej sústavy. Svojím prejavom na nízkych kmitočtoch však určite nesklame. Používal sa často, dobre známe sú napríklad trojpásmové reprosústavy z 80. rokov ARS 1054, ARS 1058, 1PF 067 71, alebo RS 638.

ARN 930 / ARN 938

Prehľad nízkorezonančných hlbokotónových hi-fi reproduktorov z produkcie Tesly vo Valašskom Meziříčí zakončíme týmto najväčším typom (pr. 390 mm) a podľa niektorých majiteľov obzvlášť vydareným – ARN 930 (15Ω) / ARN 938 (8Ω). Jeho výroba začala približne od roku 1973 a skončila bez adekvátnej náhrady v 80. rokoch.

Keďže kvôli veľkosti a hmotnosti magnetického systému (AlNiCo) nemá štandardný plechový, ale odliaty kôš, nebol v priebehu 70. rokov farbený na modro. Farba membrány je však štandardná – sivá. Uprostred nej je papierový vrchlík, spod ktorého vyčnievajú zalakované vývody kmitacej cievky. Poddajný gumový záves je k membráne prilepený tradične zozadu. Ani kôš tohto typu reproduktora nemá montážne otvory, preto sú na jeho upevnenie do ozvučnice potrebné kovové uholníky, ktorých by malo byť aspoň osem.

U týchto reproduktorov je zvláštnosť, že majú rovnaký magnet ako typy ARO 94x, ktoré sú orientované na PA ozvučovanie a ich vlastnosti sú teda celkom iné. ARN 930 / ARN 938 sú však na funkciu nízkorezonančných hi-fi reproduktorov s veľkým zdvihom kmitacieho systému prispôsobené okrem už spomenutého pružného poddajného gumového závesu aj mäkkou stredičkou, dlhšou kmitacou cievkou a väčšou vzduchovou medzerou. Tá je dosiahnutá úzkym pólovým nástavcom, v ktorom je navyše prevŕtaný otvor (obdobne ako pri skorších modeloch malých ARZ 369 / 368). Takto vzniknutý otvor aj tu spoľahlivo zabraňuje vzniku nežiadúcich vzduchových turbulencií a pazvukov pod nepriedušným papierovým vrchlíkom a zároveň sa ním kmitacia cievka reproduktora účinnejšie ochladzuje. Zo zadnej strany magnetického systému je otvor chránený kruhovou sieťkou.

Pri svojej veľkosti sa ARN 930 / ARN 938 musí použiť prinajmenšom v trojpásmovej, prípadne aj štvorpásmovej reprosústave. Udávaný rezonančný kmitočet približne 20 Hz skutočne dosahuje. Svojim prejavom a podaním nízkych kmitočtov poslucháča ohromí, na čo však potrebuje primerane veľkú uzavretú ozvučnicu – s objemom 100 – 250 litrov. Deliaci kmitočet so stredotónovým reproduktorom je vhodný okolo 400 Hz, čo znamená použitie veľkého stredotónového alebo širokopásmového reproduktora, schopného dosiahnuť túto úroveň bez skreslenia. Ukážkové riešenie poskytuje napríklad reproduktorová sústava ARS 850. Papierová kmitacia cievka u ARN 930 / ARN 938 umožňuje maximálny príkon 25 W, charakteristická citlivosť je trochu menšia, než by sa čakalo – 87 dB. Tento reproduktor je však tiež legendárny, vydarený a v dnešných časoch mimoriadne vzácny.

Související články
nahoru