Vlastní vyhledávání

Co to je bassreflex

Popis bassreflexu:

Bassreflex je akustický obvod zajišťující způsob vyzařování hlubokých tónů (nejnižších akustických kmitočtů) z reproduktorové skříně, s využitím energie zadní strany membrány reproduktoru. V běžné ozvučnici se uplatňuje pouze přední strana membrány. Charakteristickým znakem bassreflexu je propojení vnitřku skříně s vnějším prostorem, prostřednictvím otvoru v ozvučnici. Otvor bývá opatřen nátrubkem vsazeným zevnitř. Nátrubek mívá různé tvary, nejčastější je kruhový, obdélníkový, čtvercový, atd. Takto se zatíží zadní strana membrány a energie tudy vystupuje ven. Pro představu bassreflexové ozvučnice obrázek zde.

Funkce bassreflexu:

Podmínkou je, že v akustickém pásmu těsně nad rezonačním kmitočtem dojde k otočení fáze kmitajícího sloupce vzduchu v nátrubku. Rozumí se tím, že v hrdle otvoru bude fázový posun pro konkrétní zvukovou vlnu přibližně 180° vůči zadní straně membrány. Z hrdla pak vystupuje další signál ve stejné fázi jako od přední strany membrány a oba signály se sčítají. Akustický obvod skříně, má-li splnit danou podmínku, se však nastavuje poměrně složitě. Nejlepší je využít vhodného softwaru (Bassreflex CZ na tomto webu).

Průměr bassreflexu:

Orientační přehled průměru bassreflexu podle průměru použitého reproduktoru (průměry jsou koncipováný tak aby částečně zamezily turbulentnímu proudění vzduchu v nátrubku, ve výkonných aplikacích jsou doporučeny průměry až dvojnásobné).

Průměr reproduktoru Doporučený průměr bassreflexového nátrubku
mm mm
100 30-40
130 40-45
165 45-65
200 65-80
250 80-100
305 100-130
380 130-160

Výsledný efekt:

Výsledným efektem je dosažení nižšího mezního kmitočtu reproduktoru, případně větší vyzářený výkon u dolního okraje přenášeného pásma. Pod mezním kmitočtem (již mimo pásmo reprodukce) frekvenční charakteristika "padá" prudce dolů a silně se zvětšuje výchylka membrány. Z toho vyplývá, že se reproduktor v bassreflexové ozvučnici chová podobně jako ve volném prostoru (není tolik tlumen jako v uzavřené ozvučnici) proto se může také snadněji "utrhnout".

Související články
nahoru