Vlastní vyhledávání

MC 911

Technické parametry:

  • Typ cd-přehrávače: MC 911
  • Jmenovité napájecí napětí: 220 V, 50 Hz
  • Příkon: 25 VA
  • Počet kanálů: 2
  • Hmotnost: cca 4 kg

Doplňující informace:

Vážení spotřebiteli,
zakoupil jste si přehrávač digitálních desek MC 901, výrobek k. p. TESLA Litovel. Tento přístroj Vám zaručí vysokou technickou kvalitu reprodukce zvuku při vysoké vybavenosti obsluhy.
Před použitím přístroje nejprve pečlivě prostudujte tento návod k obsluze. Seznámíte se tak se všemi možnostmi, které přístroj poskytuje a předejdete vzniku případných závad zaviněných neodbornou manipulací a neznalostí obsluhy. Přejeme Vám mnoho příjemných zážitků při poslechu hudby i řeči z přehrávače MC 901.

Popis:

Přehrávač MC 911 je určen k přehrávání digitálních zvukových gramofonových desek systému PHILIPS-SONY. Při zpracování digitalizovaného akustického signálu (16 bit, fvz=44,1 kHz) používá metodu převzorkování čtyřnásobným vzorkovacím kmitočtem, digitální filtr typu dolní propusti a 14ti bitový číslicově-analogový převodník. K ovládání přístroje slouží vypínač s nízkým zdvihem, jedno víceúčelové a 7 jednoduchých nízkozdvihových tlačítek. Pro komunikaci s uživatelem je k dispozici víceúčelový displej a 5 indikačních LED-diod. Přístroj také umožňuje naprogramovat přehrávání až 20 skladeb v libovolném sledu. Snímání záznamu z desky je bezdotykové optickým laserovým snímačem, proto nedochází k opotřebení desky. Tento princip snímání zaručuje ve spojení se složitým protichybovým kódovacím systémem vysokou kvalitu zvukové informace i při relativně velkém poškození desky.

Příprava k provozu:

Připojení k síti - přehrávač připojte k síti pomocí síťového kabelu z příslušenství, který zasunete protizástrčkou do zásuvky ( a ) v zadním panelu přístroje a vidlicí do síťové zásuvky.

Z bezpečnostních důvodů lze přístroj připojit pouze k elektrickému rozvodu odpovídajícím podmínkám ČSN. Při jakékoliv manipulaci uvnitř přístroje musí být přehrávač odpojen od rozvodu síťového napětí.

Povolení transportních šroubů – dva aretační šrouby na spodní straně přehrávače (označení šipkami) slouží k upevnění mechanismu laserového snímače během přepravy. Před použitím přehrávače tyto šrouby vyšroubujte a uschovejte.

Upozornění – při přepravě přístroje je nutno aretační šrouby opět zašroubovat – jinak může dojít k poškození přístroje!

Umístění přístroje – přehrávač můžete v bytovém interiéru umístit buď samostatně nebo do soupravy (věže) společně s dalším reprodukčním zařízením (tuner, zesilovač, apod.). V takovéto sestavě umístěte přehrávač do spodní části soupravy. Přehrávač musí být postaven pouze na vodorovné a tvrdé podložce a nesmí být umístěn v blízkosti topení nebo na místě, kde by byl vystaven dlouhodobému slunečnímu svitu. V případě jeho umístění do nábytkové stěny musí být nad přehrávačem zachován prostor min. 3 cm z důvodu chlazení. Neumisťujte do těsné blízkosti přehrávače magnetofonové kazety, vlivem magnetického pole přístroje by mohlo dojít k částečnému smazání záznamu.

Připojení k zesilovači:

Výstupní akustický signál je vyveden do zásuvek ( b ) v zadním panelu přístroje. CD přehrávač propojte s příslušným zesilovačem pomocí propojovacího kabelu z příslušenství. Není-li Váš zesilovače vybaven souosými zásuvkami, použijte propojovací kabel s pětikolíkovou DIN – zástrčkou. Propojovací kabel připojte do zásuvek L a R vstupu CD/TV nebo AUX Vašeho zesilovače, příp. do vstupu TUNER nebo TAPE. Připojení do vstupu pro gramofon je nevhodné a vede ke zkreslené reprodukci zvuku.

nahoru