Vlastní vyhledávání

Připojování reprosoustav k zesilovači

Jaká by měla být impedance zesilovače a reprosoustavy?

Jmenovitou impedanci reproduktorových soustav musíme znát proto, abychom mohli zabezpečit její správné elektrické přispůsobení k výkonovému zesilovači. Jenom tak dosáhneme optimálního využití elektrických parametrů zesilovače a akustických vlastností reproduktorové soustavy. Teoreticky by měla být impedance reproduktoru shodná s povolenou zatěžovací impedancí zesilovače. Přesného přispůsobení nelze dosáhnout neboť impedance reproduktoru je kmitočtově závislá.

V praxi postačí, aby se impedance reproduktorové soustavy příliš nelišila od zatěžovací impedance zesilovače. Tranzistorové výkonové zesilovače mají většinou výstupy se zatěžovací impedancí 4 až 8 ohmů, rovněž tak reproduktory a soustavy mají uvedenou impedanci uvedených hodnot. Někdy mohou nastat případy, kdy soustavu s impedancí 8 nebo 15 ohmů potřebujeme připojit k zesilovači s impedancí 4 ohmy. V tomto případě nevyužijeme plně výkonu zesilovače, což zmenší akustický výkon soustavy, a to tím více, čím je její impedance větší. Jinak nedojde k žádnému ohrožení provozní spolehlivosti. Jindy potřebujeme zapojit soustavu s impedancí 4 ohmy k zesilovači s impedancí 8 ohmů. I tento provoz je nouzově možný, ovšem musíme vyzkoušet sami (nebo se poradit s odborníkem), zda při potřebné hlasitosti nedochází k přebuzení reproduktorové soustavy, nebo k poškození zesilovače, nebo soustavy. V domácích bytových podmínkách k tomu obyčejně nedochází. Připojit např. soustavu s impedancí 4 ohmy k zesilovači s impedancí 15 ohmů není možné bez přizpůsobovacího transformátoru.

Jaký by měl být příkon reproduktorových soustav?

Další otázky se týkají maximálního příkonu reproduktorové soustavy vzhledem k výkonu zesilovače. Zda např. soustava s příkonem 10 W může být připojena k zesiovači s výkonem 20 W nebo 5 W (za předpokladu přibližně stejné impedance). Oboje je možné. Soustavu s příkonem 10 W, nebo 20 W můžeme připojit k zesilovači s výkonem 30 W, nebo 50 W za předpokladu, že regulátorem hlasitosti soustavu nepřebudíme. Kdyby k tomu došlo, uslyšíme obyčejně rušívé zkreslení přenášeného signálu, a to nás přiměje ke zmenšení hlasitosti. Většinou nedojde i při značném přetížení soustavy přirozeným skustickým signálem k jejímu poškození, neboť reproduktorová soustava snese z celého elektroakustického řetězce největší přetížení. Naopak zesilovač s malým výkonem 3 W, nebo 5 W takovou soustavu nevybudí naplno a dojde ke zkreslení přenášeného signálu samostatným zesilovačem.

Související články
nahoru