Vlastní vyhledávání

O reproduktorových výhybkách

Co má za úkol reproduktorová výhybka?

Výhybky dělíme na aktivní (elektronická) a pasivní. Nejčastěji se ale setkáváme s výhybkama pasivníma a to pro svou jednoduchost a pořizovací náklady. Výhybka je zvláštním případem dělícího filtru. Má za úkol rozdělit signál, který je přiveden na vstupní konektor výhybky.
Proč se vůbec používají výhybky? Protože jeden reproduktor nedokáže bez zkreslení zahrát všechny slyšitelné kmitočty. A proto se kvalitní reprobedna skládá z několika reproduktorů, z nichž každý je přizpůsoben svému použití. Po výškovém reproduktoru se požaduje například aby měl tuhý závěs, po basovém reproduktoru se požaduje aby měl co nejpoddanější závěs (a tím také velký rozkmit membrány), po středovém reproduktoru se požaduje něco mezi basovým a výškovým. Každý reproduktor se tak vlastně bude starat o kmitočty, které dokáže maximálně vyzářit.

Typy reproduktorových výhybek:

Výhybka s přenosovou funkcí Butterworthova typu - Výhybka takto konstruovaná má maximálně plochou amplitudovou charakteristiku.
Výhybka Linkwitz-Riley - Výhybka má zisk na dělícím kmitočtu 3dB, zisk se projeví pokud jsou reproduktory blízko sebe. Používá se zásadně, když potřebujeme nízký dělící kmitočet.
Výhybka s konstantním napětím - Konstantní součet tlaků reproduktorů dosáhneme v prostoru kde se neuplatní přídavné fázové posuvy způsobené různou vzdáleností od osy reproduktoru. Tato výhybka není příliš vhodná.
Výhybka s konstantním zpožděním - Pro tuto výhybku je nutné použít zpožďovací obvod, který je velmi nákladný.

Kolik pásem se vlastně používá?

Nejčastější jsou dvoupásmové soustavy, které se skládají z basové a výškové sekce. Basová větev bude propouštět jen nízké kmitočty, tedy určené pro basový reproduktor. Naopak výšková větev bude propouštět jen vysoké kmitočty, určené pro vysokotónový reproduktor.
Místu, kde jeden reproduktor přestává hrát a začíná hrát ten druhý se říká dělící frekvence. Dávejte pozor při zapojování, protože pokud by jste pustili do vysokotónového reproduktoru nízké kmitočty určitě by jste si zničili reproduktor (respektive by jste si spálili cívku reproduktoru), také dávejte pozor na polaritu (+ a -) reproduktoru.
U třípásmové soustavy se výhybka skládá z basové, středové a výškové sekce. V tomto případě bude k basovému a výškovému reproduktoru ještě zapojen středotónový reproduktor, který bude hrát střední kmitočty. V tomto případě budou dvě dělící frekvence. Ještě existují vícepásmové soustavy (např. čtyřpásmová), ale ty už nejsou tak hojně v bytových podmínkách užívány.

Jaká je nejvhodnější strmost výhybky?

Strmost výhybky se používá 6dB/oct. 12dB/oct. a 18dB/oct., existují samozřejmě i jiné hodnoty, ale tyto jsou nejčastější. Nejpoužívanější strmost výhybky je 12dB/oct. a to v celkem přijatelném poměru kvalita/cena. Pro basový reproduktor se také někdy používá výhybka se strmostí 6dB/oct. tato výhybka obsahuje nejméně součástek a je také nejlevnější. Pro vysokotónový reproduktor je docela často používána výhybka s větší strmostí, používá se nejméně 12dB/oct. lepší ale je 18dB/oct. Zhruba platí, že čím větší strmost výhybky, tím lepší návaznost jednotlivých reproduktorů. Ale zase čím vyšší strmost, tím větší problémy s fázovými posuvy a tím vznikajícím zkreslením. Bohužel bude třeba zvolit zase nějaký vhodný kompromis.

Z čeho se výhybka skládá? A kde ji sehnat

Pasivní výhybky se nejčastěji skládají z kondenzátorů, tlumivek (cívek), rezistorů (odporů). Výhybka je poměrně složitá, a proto její výrobu doporučím jen zkušenějším amatérům v oboru. Těm ostatním, kteří se nechtějí zdržovat výrobou, bych doporučil koupit výhybku již hotovou.

Prodejem hotových reproduktorových výhybek se zabývá obchod www.speakershop.cz v sekci Reproduktorové výhybky. Velmi kvalitní výrobu výhybek zajišťuje www.reprovyhybky.cz, stačí pokud zašlete schéma výhybky, kterou chcete vyrobit. Všechno další je už na domluvě.

Související články
nahoru