Vlastní vyhledávání

Zamyšlení nad koncepcí reproduktorových soustav TESLA

  • Přidáno: 28.10.2011
  • Autor: Thales

Předmětem úvah je zamyšlení nad koncepcí velkých plnohodnotných reproduktorových soustav osazených čistě reproduktory TESLA (částečně též TVM), plynoucí z opakovaných dotazů na toto téma. Úmyslně se vyhýbám možnosti použít primárně měniče zahraniční výroby, jelikož to není až na výjimky součástí této úvahy.
Postupem času jsem došel k názoru že realizovat takovýto projekt jako třípásmové soustavy je natolik kompromisní záležitostí, že jediná cesta k přijatelným výsledkům vede skrze čtyřpásmovou soustavu. Většina lidí by namítala že je to příliš složité, pracné atd. Pravda, je to práce a náklady navíc ale když to v tomto případě jinak nejde tak si každý musí sám vybrat jakou cestou se vydat.

Běžný postup návrhu reproduktorové soustavy ubvykle začíná odspoda, jelikož obvykle víme jakých výsledků v oblasti hlubokých tónů chceme dosáhnout a zbytek soustavy se tomu přizpůsobí jelikož si můžeme vybírat. U Tesly si mnoho (téměř vůbec) vybírat nemůžeme a tak paradoxně musíme začít odshora, protože odtud se v tomto případě odvíjí všechna omezení. Poznatky platí pouze pro použití výškových reproduktorů Tesla a částečně TVM. Pokud bychom použili nějaké současné zahraniční výškové reproduktory s lepšími vlastnostmi, situaci by to do značné míry změnilo a možnosti by byly větší.

1. Tesla/TVM nikdy nedělala žádný výškový reproduktor opravdu vhodný pro nízké dělení (v oblasti kolem nebo pod 2KHz). Nízké dělení je nezbytné z řady důvodů, především pak pokud reproduktor pracující v pásmu pod výškovým nemá dostatečnou rezervu pro vyšší kmitočty ve směrové vyzařovací charakteristice, impulsní odezvě, zkreslení a dalších faktorech. Sice Tesla u některých typů udávala, že je lze dělit jen něco málo nad 2KHz (např. ARV161, ARV089, ARV081, ARV360x, ARV104) a skutečně to jde, nicméně znamená to prudké zhoršení výsledků oproti situaci která je pro ně optimální. Pro minimalizaci zkreslení tedy musíme dělící kmitočet posunout výše a použít strmější filtr. Při akceptování tohoto faktoru lze použít libovolný Tesla/TVM výškový reproduktor dle vkusu posluchače, vhodné jsou zejména kalotové typy s textilní membránou (novější verze ARV360x, ARV104), následuje ART481 a ARV078, s velkým odstupem pak malé eliptické ARV řady ARV16x, kulatý ARV161 (ARV089) a celou řadu až úplně na konci uzavírají eliptické ARV08x s magnetem AlNiCo. Reproduktory ARV26x/ARV23x bych označil jako zcela nevhodné, hodí se jen na rekonstrukci historických zařízení do originálního stavu, v nové konstrukci zásadně nepoužívat.

2. Tesla za celou dobu měla v sortimentu pouze tři typy reproduktorů které označovala za středotónové speciály. Z toho v prodeji byl vždy jen jeden z uvedených typů. Byl to ARO664 (70. leta - ve skutečnosti je to širokopásmový reproduktor ale v exportním katalogu byl vedený jako středotónový), ARZ460x (80. leta) a nejnovější a nejmenší ARZ360x (počátek 90. let). TVM zachovalo výrobu typu ARZ360x a jako náhradu za ARZ460x byl nabízen typ ARP150. Z toho plyne že prakticky žádný výběr nebyl a proto se náhražkově (a kompromisně) používaly různé širokopásmové reproduktory nejrůznějších typů kterých Tesla vyráběla celou řadu.

Zahrneme-li do úvah bod číslo jedna zbydou nám z obou skupin v podstatě pouze dva typy reproduktorů, které lze použít pro dělení na vyšších kmitočtech, má-li být zachována nějaká rozumná směrovost a současně i dostatečná impulsní odezva (což se velmi pozitivně projeví na živosti reprodukce). Je to typ ARZ360x, z širokopásmových repro náhražkově vyhoví i typ ARE360x, zejména ty novější verze které mají místo síťky použitý malý papírový vrchlík (kopulku). Ten je však málo citlivý takže se hodí jen k některým konfiguracím. Ostatní typy nejsou vhodné a přináší výrazně horší výsledky protože jsou prostě moc velké.

3. Z předchozích dvou bodů vyplývá že ani basák nemůže být velký. Jednak kvůli směrovým charakteristikám, jednak kvůli tomu že čím je basák větší, tím těžší je jeho kmitací systém, tím hůř vyzařuje vyšší kmitočty a to je v tomto konceptu problém. Basák prostě chtě nechtě musí vyzařovat vyšší kmitočty jinak by rozumně nedosáhl na dolní rozumnou mez kde je možné dělit ARZ360x, eventuálně ARE360x. A ta je nenormálně vysoko (v případě ARZ360x 1,3KHz). Muselo by to tedy být koncipované jako malé třípásmo/tříapůlpásmo (eventuálně se subem) s nanejvýše 6,5" středobasem. To by byl sám o sobě hybrid mezi dvou a třípásmem protože na třípásmo je taková dělička neobvykle vysoko a z toho budou vyplývat i určité nevýhody, nehledě na to že pro plnohodnotný výsledek by toto vyžadovalo mimořádně svižný a kvalitní středobas, což reproduktory Tesla/TVM nepochybně nejsou. O něco níž by se dala stlačit použitím toho ARE3604 nebo ARO3604 (verze s vrchlíkem místo síťky z produkce TVM, starší verze se síťkou mají větší zkreslení na vyšších kmitočtech a nelze je tedy v této koncepci použít) ale... Jenže na začátku tu byl požadavek na velkou plnohodnotnou bednu, ne na malou bednu se subem. Protože výšky a středy jsou dány úvahami v předchozích bodech a použitý střeďák k nižším kmitočtům tahat nelze tak nám tu vznikne použitím většího basáku mezera kterou je třeba vyplnit. A to už jsme právě u toho čtyřpásma. Čtyřpásmo je sice komplikovanější na zvládnutí výhybky, ale pokud se toto podaří výhody jsou nezanedbatelné.

Použitím čtyřpásma se nám celé pásmo přerozdělí ze tří na 4 části. Abychom se v tom orientovali pojmenujeme jednotlivá pásma na výšky (známe :o) - kmitočty vyšší než dejme tomu 4 až 6 KHz), vyšší středy (o těch jsme právě mluvili - dejme tomu cca >1,5KHz), nižší středy (cca >400Hz) a basy. V tento okamžiku nás nás budou zajímat ty nižší středy a následně basy, jelikož zbylá dvě pásma jsou už vyřešená.
U těch nižších středů, u kterých je předpoklad že půjdou alespoň malinko dolů s nějakým rozumným zkreslením, nám Tesla bohužel opět nedává velký výběr. Je tu několik reproduktorů, víceméně všechny na jedno brdo s minimálními odchylkami. Konkrétně máme k dispozici jen kulaté a eliptické širokopásmové 8". To umožňuje zvýšit děličku mezi vyššími a nižšími středy dejme tomu na 1,5KHz, takže ARZ3604 není nucený pracovat na hraně.
Protože nás zajímá hlavně co nejlepší odezva na nižší části jimi vyzařovaného spektra, tak je vhodné se zaměřit zejména na sílu pohonu. Tomu odpovídá řada s feritovým magnetem, tedy typy ARO/ARE66x a 660x, možné je samozřejmě použít i typy ARZ660x po odříznutí membrány pro vyzařování výšek. Použíl sice lze i verze s AlNiCo magnety (ARE/ARO68x a 680x) ale výsledkem je vyšší zkreslení a zejména méně pevný a důrazný projev v oblasti navázání na basák, tedy v oblasti vyšších basů. Pokud má však někdo rád vyloženě hodně "měkký" zvuk lze použít i ty. ////Možná se někomu toto bude zdát v rozporu s mým předchozím tvrzením že ARO68x hraje lépe než ARO66x, ale není tomu tak. Mé předchozí tvrzení se týkalo jiné situace. Konkrétně šlo o situaci kdy tento reproduktor hraje celé pásmo, případně velkou část pásma a je dělený jen málo strmou nekomplikovanou výhybkou bez jakéhokoliv dalšího ošetření. v tomto režimu není tak uřvaný na středech. To je obvzláště patrné u starých šedých verzí ze 60. let, méně pak u modré verze z let 70. a ještě o něco méně u poměrně vzácné černé verze z poloviny 80. let před nástupem novější ARO660x. Tedy jiná situace.////
Druhou možností by v některých případech bylo možno kompromisně použít i reproduktory ARX130-20. Nesměla by vadit jeho nižší citlivost a jeho přeci jen méně výrazný projev. Too by mohlo odpovídat basové sekci s 6,5" nebo 8" nízkorezonančními reproduktory jako jsou ARN řady 56x, 66x a 660x, poněkud kompromisně pak i k ARN734/ARN738 (nikoliv k ARN730).
Třetí (spíše teoretickou) možností by bylo použítí upraveného typu ARN5606, který Tesla vyráběla na zakázku tuším pro Philips (některé zdroje mluví i o Sony). Ten se od standardní produkce odlišoval nejen impedancí (která v tomto případě není podstatná), ale zejména použitím závěsu z lehké pěny (kterou Tesla použila mimořádně kvalitní z hlediska trvanlivosti). Díky lehčímu kmitacímu systému má reproduktor svižnější projev, menší zkreslení a pravděpodobně i o cosi málo lepší parametry (zatím jsem ho neměřil - mám ho slíbený k zapůjčení na měření). Bohužel tato možnost není reálná jelikož tyto typy nejsou běžně k dispozici, i když na druhou stranu by bylo možné v rámci opravy standardních poškozených kusů nechat vyrobit jejich ekvivalent (samozřejmě s vhodnou impedancí). Už by to ale nebyl standardní sériový výrobek Tesla o kterých je tu řeč. Přesto jsem se o nich zmínil z důvodu uvedeného níže.

K takto koncipované sekci, která pokrývá celé pásmo od dolních středů až po výšky, lze bez problému připojit téměř jakoukoliv basovou sekci ať už s jedním 8" basákem (je zcela jedno jaký typ z produkce Tesla/TVM to je) přes několik 8" basáků (v této koncepci by šla výhodně použít i basová sekce v izobarickém provedení na zmenšení objemu bedny jako celku) stejně jako typy ARN860x, ARN73x,ARO835, ARO814 a podobně. S určitým přivřením oka je možné použít i reproduktor na bázi ARN932 (nikoliv originál kvůli impedanci), ale to je už dost na hraně. Samozřejmě je třeba přihlédnout k citlivostem jednotlivých částí zbytku sestavy! Výjimky jsou jen dvě:
První je použití vysoce citlivých 15" PA reproduktorů Tesla typu ARO93x, ARO94x, ARO940x, ARA99xx, eventuálně i reproduktorů řady ARM, které by byly jinak velmi zajímavé. Důvod je prostý - příliš vysoká citlivost a také odlišná impedance. Netvrdím že by se s tím něco vymyslet nedalo, ale asi by to byla pěkná divočina vyžadující vyšší úroveň co se týče návrhu výhybky, potažmo celého řešení (např. podladit BR a pak to celé doekvalizovat dolů na úroveň zbytku sestavy)
Druhou je použití hlubokotónového reproduktoru ARN930 který je přeci jen už dosti velký a pomalý na děličku kterou unese zespoda rozumně ARO66x/660x. Bylo by tedy záhodno použít třeba ten ARN5606 s pěnovým závěsem (nebo ekvivalentní typ). V opačném případě ten ARO jede dost na hraně co se týče zkreslení i odlišnosti projevu. Částečným řešením tohoto problému by mohlo být použití dvou kusů ARO/ARE kvůli rozložení zátěže a snížení výchylky, což by ale znamenalo mechanickou komplikaci při návrhu reprobedny. Rozložení reproduktorů by bylo nutno tomuto podřídit. Jiným, mnohem zajimavějším řešením by bylo použít na basy místo ARN930 jeden nebo lépe dva 8R kusy ARO711. Ty sice nezahrají nejnižší basy, ale jinak hraje opravdu výborně, svižně a s vhodným ošetřením výhybkou a ozvučnicí bez náznaků dunění. Teprve pod ně pak použít ARN930 nebo ARA9918 (9908) jako samostatný subwoofer. Takové řešení by bylo v rámci možností reproduktorů Tesla zcela ultimátní.

V S U V K A

Pokud bychom se přesto rozhodli použít alternativní (a kompromisní) kombinaci malého třípásma se subem, pak jsou zde následují možnosti:
Ve třípásmu je možné k výše uvedené kombinaci (ARV360x + ARZ3604) použít libovolný malý středobas do maximálně 6,5" (lépe méně kvůli nutné dělící frekvenci toho ARZ360x zdola). To znamená ARZ36x (neplést s ARZ360x - jedná se o naprosto odlišné reproduktory!), ARN100, ARN116, ARN130, ARN56x, stará verze ARN560x, s odstupem pak nová verze ARN560x, ARN561x, ARN165-01 které se stále ještě hodí funkčně i esteticky. Pak jsou reproduktory z produkce Tesly/TVM které se hodí ještě pořád funkčně (i když hůře) ale nesedí esteticky - ARN150, ARN165 (mimo verzi 01), ARN568x, ARN188, ARX130-73, XW165-139x.
U konfigurací s 6,5" malinkato utrpí reprodukce dolních středů, jelikož to z hlediska dělící frekvence basy/středy a vlastnostem těchtio reproduktorů je kompromis. Nic co by činilo soustavu špatnou. Taková soustava, byla-li by dobře odladěná hravě přehrála ARS103x. Nicméně byl by možný i jiný přístup - vylepšit o něco středy a to na úkor výšek. ta by spočívala v použití reproduktoru ARX130-20 (eventuálně méně vhodně ARX130-00 nebo ARE460x), což by umožnilo snížit dělící kmitočet středy basy z 1,3KHz na zhruba 800Hz. Pak by ovšem mělo následovat snížení dělícího kmitočtu středy/výšky na přibližně 3KHz a tam už číhají neduhy o kterých jsem mluvil na začátku. Samozřejmě je taková soustava jako celek nepochybně podstatně lepší než dvoupásmo, nicméně ty problémy na výškách tam prostě budou - je to vlastnost použitých výškových ARV360x
Ještě slovíčko k výběru basových reproduktorů. Výběr jednotlivých typů závisí na účelu za jakým soustavu pořizujeme, tj. Jak hlasitý poslech požadujeme, v jaké vzdálenosti a jaký typ hudby se na tom bude poslouchat. Pokud se jedná o klidný poslech (zapomeňte na slovo většinou, prostě buď to budete chtít někdy vohulit a nebo ne) na blízkou vzdálenost (reprobedny stojí na stole) pokusil bych se sehnat ARZ36x, které se však již velmi špatně shání, mnohdy jsou nedobrém stavu a vyžadují šetrné zacházení. Jinak ale hrají výborně! Pokud nejsou k dispozici, nebo jde-li o větší hlasitost, tak ARN100 nebo ARN130. Pokud se jedná o poslech z o něco větší vzdálenosti než je velmi blízká, pak bych sáhl primárně po ARN56x (ideálně potuněném přidaným magnetem), nebo po staré verzi ARN560x s modrým košem a malým vrchlíkem (těch je ale jen málo), který je přeci jen o fous blbuvzdornější a vydrží větší nakládačku (ale pořád s citem - ne jak debil urvanej ze řetězu!). Teprve pak následují ostatní verze v pořadí - tedy černý ARN560x s malým vrchlíkem, černý ARN560x s velkým vrchlíkem, černý ARN560x s velkým vrchlíkem a závěsem lepeným zepředu. Teprve za touto verzí následují ARN561x, ARN165-01, ARN568x, ARN188, XW165-139x. Pokud už však chceme použít z nějakého důvodu ARN188 pak nejlépe verzi 07, která má vylepšený pohon už od výroby (dvojitý magnet).
Osmipalcové reproduktory použít s původním střeďákem (ARZ3604) ve třípásmu nelze, jelikož jsou už moc velké a lenivé. Platí to bohužel i pro jinak pěkné ARZ66x, ARN66x a další od nich odvozené novější typy. (Tuto chybu udělala Tesla u soustav ARS9228 a ARS9238 kde je navíc dílo dokonáno mizernou výhybkou a nevhodným skeletem) Tam by bylo nutné použít na středech ARX130-20 (viz 2 odstavce výše) i se všemi nevýhoddami z toho plynoucími. A nebo vložit ještě "mezičlánek" v podobě ARO/ARE66x nebo 660x, případně ARZ660x ale to jsme opět na začátku - tedy u čtyřpásma.

Takto koncipované reprosoustavy je možné (a zejména u té verze s 6,5" vhodné) doplnit subem (například s ARN860x, ARN312, ARN930 máme-li zůstat u Tesly) ideálně s aktivní výhybkou než jen pouze s filtrem. Aktivní výhybka na rozdíl od prostého filtru ořezává spodní frekvence i od reproduktorových soustav, kterým se tak uleví. Nejen z hlediska výkonové zatížení kmitočty, které tak jako tak nereprodukují dobře nebo je reprodukují již s útlumem, ale zejména z hlediska výchylky membrány a tím pádem zkreslení. Výsledkem je že zbytek pásma reprodukují lépe, což je cílem optimalizovaného návrhu. //Nesmíme zapomínat že reproduktory Tesla i TVM mají jen tzv. jednoduchý magnetický obvod a tedy nikterak úžasnou linearitu pohonu v krajních polohách kmitacího systému. Nicméně při vhodných opatřeních se s tím dá žít.//

Pokud někdo nechce z nějakého důvodu sub(y) a požaduje plnohodnotné reproduktorové soustavy tak jako třípásmo bez velmi značných a degradujících kompromisů z Tesla reproduktorů prostě nejde. Neříkám že to bude hrát jinak přímo zle ale určitě nezanedbatelně hůř než dle výše popsaných úvah, jelikož dojde vždy k degradaci buď na konkrétním místě celého pásma a nebo bude degradace rovnoměrně rozložená v celém pásmu. Obojí je špatně.

Závěrem uvedu příklady některých koncepčních chyb (z pohledu dnešního, nikoliv dobového) několika továrních i amatérských reproduktorových soustav. Nemohu říci že by tehdejší návrháři dělali něco vyloženě špatně, chápu velmi dobře co je k tomu vedlo a vím že to tehdy jinak udělat nemohli. Neměli na to vybavení, možná ani znalosti (od té doby se vývoj a poznání přeci jen nezastavili) a nakonec se to tak tehdy neřešilo. Dnes toto však problém není takže jde spíš o modernější pohled na stejnou věc. Například tehdejší podmínky neumožňovaly při návrhu výhybek řešit správně fázový souběh reproduktorů vyzařujících sousední pásma. Je možné že o tom věděli, ale těžko by si to mohli odsimulovat tak jako dnes na běžném PC. Takže to neřešili a jen se to snažili alespoň trochu dorovnat podle měžení (bohužel obvykle jen v ose). A protože špatně navázané reproduktory dělají při poslechu ve vnímání dost paseku zvolili menší zlo a raději "přiohnuli" rozložení jednotlivých pásem mezi reproduktory tak, aby tam to "mezipásmo" nemuseli dávat. Navíc by jim návrh čtyřpásma z hlediska sériové výroby pravděpodobně zamítli. Měli k dispozici jen materiál který se dal sehnat a že ho nebylo moc takže často když bylo potřeba a nebylo nic jiného tak znásilnili to co se tomu nejvíc blížilo protože prostě museli. My dneska nemusíme. Směrová charakteristika se také moc tehdy neřešila, srovnání kmitočtové charakteristiky do nějaké rozumné tolerance v rámci jednoduchosti výroby zrovna tak. My můžeme. Kompenzace zhoršeného vyzařování reproduktorů na nízkých kmitočtech, případně bafflestep to se tehdy také neřešilo. A kdyby ano byl by to tehdy moc velký luxus (i když technika to umožňovala). My můžeme a luxus to dnes již není. To vše je dnes standardní součástí seriozního návrhu reproduktorové výhybky.

Příklad č.1 KE150

Návod na tuto v minulosti poměrně rozšířenou konstrukci byl publikován v knize "Reproduktory a reproduktorové soustavy". Reproduktorová soustava se skládá z hlubokotónového reproduktoru ARO835, širokopásmového reproduktoru ARO667 na pozici střeďáku a vysokotónového reproduktoru ART481. Výběr basového reproduktoru, jeho ozvučnice i středotónového reproduktoru je zcela v pořádku, ty k sobě docela pasují, jelikož ARO835 je díky lehkému kmitacímu systému celkem svižný reproduktor. V ose by to tedy šlo, mimo osu už se projeví že na daném dělícím kmitočtu je dosti směrový. Ideální by bylo kdyby bylo možné dělící kmitočet snížit na cca 300Hz ale to bohužel nelze (respektive lze, ale za cenu ústupků a kompromisů) jelikož pak ARO667 naroste zkreslení které se projeví v celém vyzařovaném pásmu.
Horší je to se zbytkem pásma. Je sice pravda, že použitý výškový ART481 byl tehdy to nejlepší co se dalo sehnat (byť obtížně, navíc byl tehdy velmi drahý - dle ceníku z roku 1969 stál 250Kčs, pro porovnání ARV081 jen 48Kčs). Bohužel se vůbec nehodí ke zbytku osazení. Ne protože by hrál zlke, ale kvůli jiným jeho vlastnostem, které je nutné při jeho aplikaci nezbytně nutné dodržet má-li hrát dobře. Výrobce sám udává potřebu vysokého dělení (5KHz, pro optimální výsledky až 6KHz) a tomu odpovídá i návrh výškové sekce. Potud stále OK, podmínky pro v rámci možností kvalitní reprodukci výšek jsou splněny. Co ale není splněno jsou podmínky pro kvalitní repriodukci vyšších středů. ARO667 jakožto střeďák je nucen hrát až k frekvenci, která odděluje středy a výšky. Tahat tento reproduktor tak vysoko je ale holá šílenost. Jednak je na těchto kmitočtech zvukově nepříjemný (zejména díky použitému papíru, ze kterého je vyrobená memebrána), tím spíš když má v tomto pásmu velmi nepříjemný hrb na charakteristice (navíc je lidské ucho přesně v tomto místě nejcitlivější), jednak je to pro tento reproduktor moc vysoký kmitočet takže velmi směruje. K tomu připočteme určité nezanedbatelné zkreslení, které je způsobeno částečně příliš velkou kmotností kmitacího systému (z hlediska vyzařování takto vysokých frelvencí zasahujících až do oblasti výšek) a částečně zkreslením které je dáno příliš velikého rozsahu kmitočtů které tento reproduktor musí zpracovávat. To celé podtrženo nedostatečně strmou výhybkou, nesladěnou fází, poklesem na nízkých kmitočtech začínajcí poměrně brzy (vlastní frekvenční průběh basového reproduktoru + žádná kompenzace bafflestepu) nedávají zrovna optimální základ pro kvalitní výsledek. Tehdy to sice byla možnost jak se dostat k relativně slušným bednám svépomocí, ale dnes to lze udělat i lépe, a to dokonce za pomocí těch samých reproduktorů (skoro).
Přitom by stačilo tak málo k tomu, aby výsledek byl zcela jiný. Stačilo by použít moderní kalotový reproduktor vhodný pro co nejnižší možné dělení (nejvýše 2KHz, lépe ještě méně až k 1,5KHz). Vhodný je například levný Monacor DT-300 umístěný ve zvukovodu WG-300 (lze zakoupit na speakershop.cz). Samozřejmě je pak nutné na to odladit moderní současnou výhybku protože bez té to ničemu nepomůže. Taková soustava by dokázala v rámci možností zahrát velmi slušně, i když ty nejhlubší basy by byly již s útlumem. Výhoda je že toto by bylo možno provést i na již existujících reprosoustavách aniž by se to dalo okamžitě nazvat przněním. Nebyl by to sice již dobový kus ale byl by to slušný přínos ve zvuku a s vědomím že víc se pro to moc udělat nedá.

Příklad č.2 ARS850

Reproduktorová soustava se skládá z hlubokotónového reproduktoru ARN930, širokopásmového reproduktoru ARO664 na pozici střeďáku a vysokotónového reproduktoru ARV160. Reproduktor ARN930 je sice v rámci reproduktorů Tesla výborný basák (a není ani špatný ve srovnání se současnou zahraniční výrobou, až na příkon pochopitelně), nicméně je vhodný spíše do subu nebo do čtyřpásma s malým rychlým středobasem nad ním. Zkoušet ho nějak navázat na reproduktor typu ARO664 (15R verze ARO667)seriozně nelze, jelikož tento středový reproduktor nelze dělit dostatečně nízko kvůli zatížitelnosti a zkreslení. To znamená že ARN930 musí reprodukovat i oblast vyšších basů, kde už jednak směruje, jednak tam má poněkud lenivější projev. Takže spodní basy paráda, vyšší basy líné, pak přijde zlom v podobě živějších nižších středů. Středový reproduktor vzhledem k tomu že je to 8" hraje neobvykle vysoko jak bylo tehdy zvykem. Výrobce se to pokusil správně kompenzovat koaxiálním umístením výškového reproduktoru před membránu tohoto střeďáku (a u studiových monitorů ARS641 navíc ve výhybce strmějším dělením výškového reproduktoru 18dB/oct), nicméně toto řešení dává relativně uspokojivé výsledky (v dobovém kontextu) jen v ose. Mimo osu má pak toto řešení řadu nevýhod, zejména vysokou směrovost. Za tu může částečně vysoká směrovost vysokotónového reproduktoru ARV160 kvůli kónickému tvaru membrány, částečně vysoký dělící kmitočet středového reproduktoru. Další problémy v kontextu vysokého dělícího kmitočtu pak způsobuje vlastní koaxiální uspořádání v provedení že výškový reproduktor je umístěný PŘED membránou středového reproduktoru (mimo jiné rozdílná osa Z) a nikoliv na dně střeďáku nebo spíše středobasu jak je to obvyklé dnes (tam je to ale podmíněno schopností výškové sekce zvládat nízké dělení). V určitých místech mimo osu to může způsobovat nedefinované fázové sčítání a odčítání některých vlnových délek a spolu s vlastním směrovostem reproduktorů a difrakcím značně zvlněnou kmitočtovou charakteristiku (připomínám že mimo osu). Výsledkem je to že co je na jednu stranu výhodou (v ose) je nevýhodou mimo osu. Za to nemohou konstruktéři, je to prostě dobové řešení.
Částečným řešením by bylo opět použití moderního výškového reproduktoru tvarově provedeného asi jako Hi-Vi TN25 (Hi-Vi TN25, Hi-Vi koaxiál) a dělení někde v oblasti 2,5KHz protože níže tento reproduktor bez problémů dělit nelze. Není to ideální ale při zachování koaxiálního uspořádání mě nic lepšího nenapadá. Bohužel by to odstranilo jen část problémů (především by se značně zlepšila směrová charakteristika ale na druhou stranu by přibylo difrakcí), nikoliv všechny a bylo by to mechanicky komplikované. Též tyto reprobedny jsou raritou takže bych do nich nezasahoval a ponechal je v originálním stavu. To už by bylo zajímavější vyzkoušet to na ARS944, nebo ARS844 které mají stejným způsobem řešenou středovýškovou sekci, ale díky hbitějším basovým reproduktorům se tam problémy s návazností basového a středového pásma projevují méně (ARS844) a nebo vůbec (ARS944), kterých je mezi lidmi více a tudíž není nutné je tak moc brát jako ohrožený druh.

Příklad č.3 ARS1054/ARS1058

Reproduktorová soustava se skládá z hlubokotónového reproduktoru ARN8604, širokopásmového reproduktoru ARZ4604 na pozici střeďáku a vysokotónového reproduktoru ARV3604. Situace je částečně podobná s předchozím příkladem. Hlubokotónový reproduktor ARN8604 není špatný, jen je poměrně lenivý takže by si zasloužil aby byl dělený nízko, kde se tento jeho neduh tolik neprojeví. Nad ním by pak měl pracovat nějaký 5" nebo 4" středobas, který lze dělit dostatečně nízko a nad tím adekvání dostatečně nízko dělitelnou výšku (cca 2KHz). Bohužel výrobce tento reproduktor nechal zpracovávat i pásmo které by zpracovávat neměl, jelikož je frekvenčně nad ním umístěný nedobrý středový speciál ARZ4604. Tento reproduktor nebyl dobrý ani tehdy natož dneska, přestože na papíře jak si ho tehdy soudruzi malovali vypadal pěkně. Takže tady se pěkné středy konat nebudou. Na něj pak se standardním dělícím kmitočtem a strmostí navazuje výškový kalotový ARV3604. To by bylo v pořádku, kdyby se tento reproduktor choval tak jak se správně vychovaný reproduktor konat má. Je sice pravda že tento reproduktor spadá do jakoby první generace reproduktorů této koncepce (kalota) což by ho mohlo částečně omlouvat. My se na něj však musíme dívat z hlediska optimálního použití takže zas tak moc ochrannou ruku nad ním držet nemůžeme. Prostě ten reproduktor se chová při běžném použití hůř než dnešní reproduktory srovnatelného typu. Aby se tento vliv omezil musel by se dělit vysoko, strmě a případně ošetřit charakteristiku RLC členy (viz výše). To se v tomto případě neděje, takže reproduktor (ač v principu lepší než kónické typy) podává zhoršené výsledky. Obdobně nedobrý nápad je rovněž častá kombinace reproduktorů TVM ARN312 + ARP150 + ARV104 jelikož trpí obdobnými problémy. Někomu to stačí ke štěstí jelikož poslouchá basy, středy a výšky, pro mě tudy cesta nevede jelikož chci kompaktní zvukkterý vnímám jako celek a ne jako jednotlivá pásma nějak pospojovaná dohromady. I když na obranu TVM musím dodat že přeci jen jejich top model ARS380 (nástupce za ARS105x) osazený těmito reproduktory je přeci jen určitě lépe sladěný než jeho předchůdce či různé bastly takže i lépe hraje.

Ostatní typy reproduktorových soustav Tesla (alespoň co se třípásmových týče) nejsou ani tak koncepčně špatné, jako spíš dojíždí na různé neduhy reproduktorů a tehdejšímu způsobu návrhu výhybek. Příkladem budiž ARS1034 (nástupce za ARS944), která je koncepčně zcela správně a jen trpí tím co jsem psal - nedobré vlastnosti reproduktorů a tehdejší technika návrhu výhybek. Přesto v rámci produkce Tesly celkem OK, asi nejméně problémový typ z tzv. nové řady. Tedy samozřejmě co se týče hotových továrně vyráběných beden této značky. Zejména doplní-li se nějakým rozumným subem a odfiltrují se nejspodnější kmitočty, aby zbytečně nenamáhaly reprobedny a nebyly zdrojem zkreslení.

Dvoupásma Tesla jsou samostatnou kapitolou. Už z principu musí podávat horší výsledky, jelikož oba reproduktory pracují na hranici svých možností (z hlediska dělícího kmitočtu výhybky, zkreslení, u výškáčů zatížitelnosti, u basáků směrovosti). Je téměř jedno o jaký model jde, je to tak. Bavíme se samozřejmě o modelech s plnohodnotnou výhybkou. U modelů jen s kondenzátorem místo výhybky je situace ještě daleko, daleko horší a nemá cenu se o nich bavit. Týká se to i jinak na první pohled lákavé velké reproduktorové soustavy ARS845 a jejího o fous lepšího (ale velmi málo blbuvzdorného) protějšku Supraphon RK40.
Jediným správným řešením je opět použití moderního nízkodělitelného výškáče a s ním se pokusit zachránit co se dá. V tom případě ale říkám narovinu že nejsem nakloněn nějakým takto radikálním předělávkám a je lépe postavit bedny zcela nové a originál nechat originálem.
Zajímavou alternativou ke všem dvoupásmovým modelům (s výjimkou ARS934, ARS938 a částečně též ARS830 které jsou koncipovány poněkud jinak) by mohl být model ARS9218 (alias ETA 0480, alias CATH Acoustic AS120), který ve stejném objemu nabízí pásma tři. Tudíž kde se vejde jen dvoupásmo a chcete lepší kvalitu tak lze mít třípásmo. Škoda jen ojebané výhybky, s kvalitněji provedenou výhybkou by možnosti této reproduktorové soustavy byly mnohem větší.

Poznámka:
Písmenem "x" je nahrazena číslice v označení která udává impedanční variantu daného reproduktoru.

Související články
nahoru